Opdatering af regler

N-club > N-club > Opdatering af regler

Level 41
873000 XP
Indlæg: 939
#1:  aidbit -
redigeret af aidbit d. 8. Jun 2012 23:15

Efter tilføjelse af Deluxe-funktioner på N-club.dk, har vi nu opdateret vores regler, så de herefter følgende supplerer de eksisterende regler.

Mobning
Direkte eller indirekte mobning (fx sarkastisk trolling) eller opfordring til mobning tolereres ikke, og kan udløse ban efter vores skøn. Det gælder også hvis medlemmer af N-club mobber eller opfordrer til at mobbe på andre medier end N-club.dk's sider.

Overtrædelse af krav og retningslinjer for brug af Deluxe-adgang
Hvis du efter vores skøn overtræder disse krav eller retningslinjer, forbeholder vi os ret til at redigere i dit indhold, så det overholder kravene og retningslinjerne. Samtidig forbeholder vi os ret til at ændre antallet af Coins og XP, der er givet for den slags indhold.

Vores henstillinger og advarsler skal altid overholdes. Det er alene vores skøn og beslutning hvorvidt overtrådte krav og retningslinjer sanktioneres. Vi opfordrer til selvjustits på N-club.dk og kan derfor indføre en 'anmeld-indhold-funktion', der kan have bagudvirkende kraft på indhold, der tidligere er blevet honoreret med Coins eller XP.

Opdatering af Coins, XP og 1ups
Du kan kun honoreres med Coins, XP og 1ups, hvis følgende vilkår er opfyldt:


  • At du kun har én Deluxe-medlemsprofil.
  • At dine personlige oplysninger (e-mail, navn, adresse) på din medlemsprofil er korrekte og opdaterede.
  • At du har ret til at oprette indholdet på N-club.dk, og at du ikke opretter det samme indhold flere gange.
  • At indstillingerne i din browser, spyware og computer er korrekte, så det ikke har effekt på oprettelse og honorering af indhold.
  • At der ikke er systemfejl eller nedbrud i vores system eller andres systemer, som resulterer i at Coins, XP eller 1ups ikke registreres.
  • At du ikke har opdelt indhold i flere dele for, efter vores skøn, at optjene flere Coins, XP eller 1ups.
  • At du som udgangspunkt har formuleret dit indhold på dansk (indhold på fremmedsprog i et vist omfang er tilladt).
  • At dit oprettede indhold kan have interesse for andre.
  • At dit oprettede indhold ikke tilnærmer sig trolling, spam eller lignende.
  • At du efter vores skøn ikke har snydt dig til at blive honoreret.


Du skal, så vidt det er muligt, sørge for at lave en så god og præcis overskrift til dit indhold, som muligt. Vi forbeholder os retten til at redigere overskriften, hvis vi skønner at den ikke er god og præcis nok.

Hvis du mener at have oprettet indhold, og dine XP, Coins eller 1ups ikke er opdateret inden to dage, bedes du tjekke, at du har levet op til ovennævnte krav og retningslinjer for oprettet indhold. Har du det, kan du videresende dit indhold til support@n-club.dk, som vil se på sagen.

Gå til den her side, for at se hvordan du bruger din Deluxe-adgang: http://n-club.dk/fora/emner/166600-sdan-bruger-du-n-club-deluxe/1


Da klubben er medlemmernes klub, vil vi gerne høre I andres forslag til ændringer og tilføjelser til reglerne. Vi forbeholder os dog ret til alt Smiley

NNID: aidbit


Side: 1Vis alle


Svar på tråd

Du skal være logget ind på N-club for at kunne deltage i diskussionerne.


Log ind
Bliv gratis medlem
Glemt kodeord?